Aanmelding

Omdat ik alleen voor mijzelf de zorgen aanneem is er een kans dat mijn planning snel vol zit, doe daarom alvast een voormelding zodra je weet dat je van mij de kraamzorg wilt ontvangen. Zodra jullie de eerste echo hebben gehad geef je aan mij de vastgestelde uitgerekende datum door.

Voor de inschrijving ontvang je een link van mijn aanmeldformulier. Hierin geeft je de gevraagde gegevens door, deze worden verwerkt in een zorgovereenkomst, deze zullen jullie ter ondertekening ontvangen. Na ondertekening is deze getekende zorgovereenkomst de bevestiging van de inschrijving bij Kraamzorg Voorthuizen.

D1ED4AEB-7E6D-422A-90CA-9918BD4BCDE4

Intake

Tussen de 30e en 34e week wordt er een intake bij u thuis gepland, om kennis met u te maken en al uw wensen en bijzonderheden voor de kraamtijd door te nemen.

We maken samen met ons voorlopige afspraken voor de kraamperiode. Je krijgt praktische informatie over de kraamzorg en kunt daarover natuurlijk al je vragen stellen. We geven een indicatie van het aantal kraamzorguren dat je krijgt.

Je ontvangt alvast het kraamdossier boekje. In de kraamtijd houdt je kraamverzorgende hierin bij hoe het met jou en je baby gaat. (Zo schrijft ze gegevens op van de controles.) Er staan ook veel tips en adviezen in die je van je kraamverzorgende krijgt, zodat je die altijd kunt nalezen.

Tijdens het intakegesprek krijgt u de telefoonnummers die u belt wanneer de bevalling zich aankondigt en voor de assistentie bij de bevalling. Dit nummer is 24/7 bereikbaar.

8D0B8657-3D51-46CA-89D8-FEF547DD76CB

Bevalling

De verloskundige zal aan jullie doorgeven wanneer de kraamverzorgende gebeld kan worden om te assisteren bij de bevalling.

Meteen na de bevalling verzorgt ze jou en je pasgeboren baby. Ze helpt je al in de eerste minuten met je baby aanleggen als je borstvoeding gaat geven. Een douche na de bevalling kan fijn zijn. Je kraamverzorgende helpt je daarbij en zorgt ervoor dat je daarna in een fris, schoon bed kan stappen en je baby lekker bij je komt. Er is alle tijd voor moeder en vader om rustig te genieten van de baby. En dat geldt ook voor eventuele broertjes en zusjes. Na de bevalling houdt je kraamverzorgende jou en je baby goed in de gaten. Ook helpt ze de verloskundige met opruimen. Als de verloskundige naar huis is, blijft je kraamverzorgende nog even. Dat is extra fijn als je ’s nachts bevalt. Ze helpt je met aanleggen als je borstvoeding geeft en je krijgt tips voor de nacht.

In sommige ziekenhuizen kan de kraamverzorgende onder begeleiding van je verloskundige assisteren bij een poliklinische bevalling.

Kraamweek

De kraamperiode is bedoeld voor controle en herstel van moeder en de baby, maar ook om te genieten van uw baby en te wennen aan de nieuwe levenssituatie!

Tijdens de kraamperiode geeft de kraamverzorgende instructies en begeleiding bij de verzorging van de baby en de kraamvrouw.

In overleg worden huishoudelijke taken in huis overgenomen, in verband met het verminderen van zorguren door de zorgaanbieders kunnen niet alle taken meer worden overgenomen, dit is afhankelijk van het aantal zorguren en die worden vastgesteld door het Landelijk indicatie protocol (LIP).

Zorg op maat!

Vervanging bij uitval

Coöperatie
Kraamzorggroep

Per 1 oktober 2016 is Kraamzorg Voorthuizen aangesloten bij de Coöperatie Kraamzorggroep. Bij de Coöperatie Kraamzorggroep zijn zelfstandig ondernemende kraamverzorgende aangesloten.

Gecontracteerde verzekeringen

De coöperatie voldoet aan alle eisen / certificering van de geboortezorg en heeft contracten met alle verzekeraars.

Eigen bijdrage

Bij alle zorgverzekeraars geldt een landelijke wettelijke eigen bijdrage. Afhankelijk van je aanvullend pakket vergoeden sommige zorgverzekeraars deze eigen bijdrage

Landelijk
Indicatie
Protocol (LIP)

De verschillende organisaties ontwikkelden samen een landelijk indicatieprotocol kraamzorg. De indicatie vindt plaats tijdens de intake, na de bevalling en tijdens de kraamweek. Het protocol ondersteunt intakers, verloskundigen, huisartsen en kraamverzorgenden bij het analyseren en beoordelen van de zorgvraag en het bepalen van de aard en de omvang van de kraamzorg. Elke kraamzorgaanbieder bepaald hiermee op dezelfde manier hoeveel kraamzorguren nodig zijn, voor elke individuele situatie. Gebaseerd op wat u, uw baby en uw gezin echt nodig hebben in de kraamtijd. Zodat iedereen in Nederland kan rekenen op kraamzorg op maat. Mocht u van menig zijn meer zorguren nodig te hebben, kunt u altijd in overleg extra zorguren bijkopen.

51F80F8E-EBDE-4DA8-B628-15DDBC73F18E

Fotografie

Fotografie is voor mij een hobby die ik op verzoek van de ouders tijdens de kraamweek kan toepassen, zodat tijdens de kraamweek de bijzondere en mooie prille momenten worden vastgelegd.

Ook tijdens en net na de geboorte zal ik foto's maken van de nieuwe wereldburger!

Dit kan alleen als mijn handen vrij zijn van de taken als kraamverzorgende!

DSC_0146

Doula

Waarom een doula?

Niet voor medische hulp, maar wel om de barende vrouw door de bevalling te loodsen. De doula is een zwangerschaps- en bevallingsbegeleider voor de zwangere en evt. haar partner. De doula biedt emotionele ondersteuning, fysieke begeleiding in ontspanning en baringshoudingen en helpt in de communicatie tussen barende, haar evt. partner en andere hulpverleners.

De vrouw moet bij voorkeur bevallen waar zij zich het meest op haar gemak voelt. Voor de één betekent dit thuis, voor de ander (poliklinisch) in het ziekenhuis. Bevallen is voor een ieder anders!

20190409_082610709_iOS

Algemene Voorwaarden

Kraamzorg Voorthuizen werkt volgens de algemene voorwaarden voor kraamzorg 2018. Deze Algemene Voorwaarden van Bo Geboortezorg zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Patiëntenfederatie Nederland en de LOC Zeggenschap in Zorg in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 oktober 2016. De CZ stelt het op prijs, indien zulks bij een citaat uit deze Algemene Voorwaarden wordt vermeld.

Daarnaast heeft Kraamzorg Voorthuizen nog een aantal aanvullende leveringsvoorwaarden, deze zijn onlosmakelijk verbonden met de zorgovereenkomst.

Informatie

Info volgt

Bevallingsplan

Ook al hebben jullie geen wensen wat betreft de bevalling en ga je het nemen zoals het komt, is het toch verstandig om het er samen over te hebben wat er allemaal mogelijk is! Misschien komen jullie er dan achter wat je niet wil als je een keuze hebt!

Een bevallings plan moet zo kort en bondig mogelijk!

Google voor jou plan. Bekijk bijvoorbeeld de volgende linken:

X