Aanmelding

Omdat ik alleen voor mijzelf de zorgen aanneem is er een kans dat mijn planning snel vol zit, doe daarom alvast een voormelding zodra je weet dat je van mij de kraamzorg wilt ontvangen. Zodra jullie de eerste echo hebben gehad geef je aan mij de vastgestelde uitgerekende datum door.

Voor de inschrijving ontvang je een link van mijn aanmeldformulier. Hierin geeft je de gevraagde gegevens door, deze worden verwerkt in een zorgovereenkomst, deze zullen jullie ter ondertekening ontvangen. Na ondertekening is deze getekende zorgovereenkomst de bevestiging van de inschrijving bij Kraamzorg Voorthuizen.

D1ED4AEB-7E6D-422A-90CA-9918BD4BCDE4

Intake

Tussen de 30e en 34e week wordt er een INTAKE BIJ JE THUIS gepland. Ik vertel wat je kunt VERWACHTEN van de kraamzorg, nemen ook jullie WENSEN en de bijzonderheden door! En ondertussen maken we kennis met elkaar.

We maken samen voorlopige AFSPRAKEN voor de kraamperiode. Je krijgt praktische INFORMATIE over de kraamzorg en kunt daarover natuurlijk al je vragen stellen. Ik geef een INDICATIE van het aantal kraamzorguren dat je krijgt.

Je ontvangt alvast het KRAAMDOSSIER boekje, hierin wordt tijdens de kraamweek controle gegevens genoteerd. Er staan ook veel tips en adviezen in die je van je kraamverzorgende krijgt, zodat je die altijd kunt nalezen.

Rommelmelding

Tijdens het intakegesprek krijgt u de telefoonnummers die u belt wanneer de bevalling zich aankondigt (rommelmelding) en voor deASSISTENTIE BIJ DE BEVALLING. Dit nummer is 24/7 bereikbaar.

8D0B8657-3D51-46CA-89D8-FEF547DD76CB

Bevalling

THUIS BEVALLING :
De verloskundige zal aan jullie doorgeven wanneer de kraamverzorgende gebeld kan worden om te assisteren bij de bevalling.

POLI-KLINISCHE BEVALLING :
Verplaatste thuis bevalling. In sommige ziekenhuizen kan de kraamverzorgende onder begeleiding van je verloskundige assisteren bij een poliklinische bevalling.
In de regio van Kraamzorg Voorthuizen is dat het Meander Medisch Centrum in Amersfoort en Gelderse Vallei in Ede.

Na de geboorte

Na de bevalling START DE ZORG voor moeder en je pasgeboren baby, zij worden goed in de gaten gehouden. In het eerste uur na de bevalling wordt bij borstvoeding de baby al aangelegd.
Er is alle tijd voor HET EERSTE CONTACT met moeder en vader. En dat geldt ook voor eventuele broertjes en zusjes.

Na de thuisbevalling zal het bed worden verschoond en wordt moeder geassisteerd om zich op te frissen. Als de verloskundige naar huis is, blijft je kraamverzorgende. Als de bevalling in de AVOND OF 'S NACHTS is zullen er tips en de eerste informatie voor de nacht gegeven worden voordat ook de kraamverzorgende ook naar huis gaat.

33327E4D-9A68-4001-B033-836711D3F9F2

Kraamweek

De kraamperiode is bedoeld voor CONTROLE EN HERSTEL van moeder en de baby, maar ook om te genieten van uw baby en te wennen aan de NIEUWE LEVENSSITUATIE van jullie gezin!

Tijdens de kraamperiode wordt er INSTRUCTIES EN BEGELEIDING gegeven bij de verzorging van de baby en de kraamvrouw. En zal binnen de kraamzorguren ook lichthuishoudelijk werk gedaan worden.

Back-up

Wanneer ik de zorg niet kan invullen door welke reden ook zal er in overleg vervanging geregeld worden door Kraamzorg Voorthuizen.

Coöperatie
Kraamzorggroep

Per 1 oktober 2016 is Kraamzorg Voorthuizen aangesloten bij de Coöperatie Kraamzorggroep. Bij de Coöperatie Kraamzorggroep zijn zelfstandig ondernemende kraamverzorgende aangesloten.

Gecontracteerde verzekeringen

De coöperatie voldoet aan alle eisen / certificering van de geboortezorg en heeft contracten met alle verzekeraars.

Eigen bijdrage

Bij alle zorgverzekeraars geldt een landelijke wettelijke eigen bijdrage. Afhankelijk van je aanvullend pakket vergoeden sommige zorgverzekeraars deze eigen bijdrage

Landelijk
Indicatie
Protocol (LIP)

De verschillende organisaties ontwikkelden samen een landelijk indicatieprotocol kraamzorg. De indicatie vindt plaats tijdens de intake, na de bevalling en tijdens de kraamweek.
Het protocol ondersteunt intakers, verloskundigen, huisartsen en kraamverzorgenden bij het analyseren en beoordelen van de zorgvraag en het bepalen van de aard en de omvang van de kraamzorg. Elke kraamzorgverlener bepaald hiermee op dezelfde manier hoeveel kraamzorguren nodig zijn, voor elke individuele situatie. Gebaseerd op wat u, uw baby en uw gezin echt nodig hebben in de kraamtijd. Zo kan iedereen in Nederland rekenen op kraamzorg op maat.

Zorg op maat!

Iedere kraamzorg-periode is anders, andere mensen en andere behoefden aan zorg.
Hiervoor is het landelijk indicatieprotocol (LIP).

51F80F8E-EBDE-4DA8-B628-15DDBC73F18E

Fotografie

Fotografie is voor mij een hobby die ik op verzoek van de ouders tijdens de kraamweek kan toepassen, zodat tijdens de kraamweek de bijzondere en mooie prille momenten worden vastgelegd.

Ook tijdens en net na de geboorte zal ik foto's maken van de nieuwe wereldburger!

Dit kan alleen als mijn handen een momentje vrij zijn van de taken als kraamverzorgende!

DSC_0146

Doula

Waarom een doula?

Niet voor medische hulp, maar wel om de barende vrouw door de bevalling te loodsen. De doula is een zwangerschaps- en bevallingsbegeleider voor de zwangere en evt. haar partner. De doula biedt emotionele ondersteuning, fysieke begeleiding in ontspanning en baringshoudingen en helpt in de communicatie tussen barende, haar evt. partner en andere hulpverleners.

De vrouw moet bij voorkeur bevallen waar zij zich het meest op haar gemak voelt. Voor de één betekent dit thuis, voor de ander (poliklinisch) in het ziekenhuis. Bevallen is voor een ieder anders!

20190409_082610709_iOS

Algemene Voorwaarden

Kraamzorg Voorthuizen werkt volgens de algemene voorwaarden voor kraamzorg 2018. Deze Algemene Voorwaarden van Bo Geboortezorg zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Patiëntenfederatie Nederland en de LOC Zeggenschap in Zorg in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 oktober 2016. De CZ stelt het op prijs, indien zulks bij een citaat uit deze Algemene Voorwaarden wordt vermeld.

Daarnaast heeft Kraamzorg Voorthuizen nog een aantal aanvullende leveringsvoorwaarden, deze zijn onlosmakelijk verbonden met de zorgovereenkomst.

X