Aanmelding

Omdat ik alleen voor mijzelf de zorgen aanneem is er een kans dat mijn planning snel vol zit, doe daarom alvast een voormelding zodra je weet dat je van mij de kraamzorg wilt ontvangen. Zodra jullie de eerste echo hebben gehad geef je aan mij de vastgestelde uitgerekende datum door.
Voor de inschrijving geeft u uw gegevens door, deze worden verwerkt in een zorgovereenkomst. Deze zorgovereenkomst bevestigd de inschrijving bij Kraamzorg Voorthuizen.

Intake

Tussen de 30e en 34e week wordt er een intake bij u thuis gepland, om kennis met u te maken en al uw wensen en bijzonderheden voor de kraamtijd door te nemen.

Bevalling

Tijdens het intakegesprek krijgt u de telefoonnummers die u belt wanneer de bevalling zich aankondigt en voor de assistentie bij de bevalling. Dit nummer is 24/7 bereikbaar.

Kraamweek

De kraamperiode is bedoeld voor controle en herstel van moeder en de baby, maar ook om te genieten van uw baby en te wennen aan de nieuwe levenssituatie! Tijdens de kraamperiode geeft de kraamverzorgende instructies en begeleiding bij de verzorging van de baby en de kraamvrouw. In overleg worden huishoudelijke taken in huis overgenomen, in verband met het verminderen van zorguren door de zorgaanbieders kunnen niet alle taken meer worden overgenomen, dit is afhankelijk van het aantal zorguren en die worden vastgesteld door het Landelijk indicatie protocol (LIP).

Coöperatie
Kraamzorggroep

Per 1 oktober 2016 is Kraamzorg Voorthuizen aangesloten bij de Coöperatie Kraamzorggroep. Bij de Coöperatie Kraamzorggroep zijn zelfstandig ondernemende kraamverzorgende aangesloten. De coöperatie voldoet aan alle eisen / certificering van de geboortezorg en heeft contracten met de verzekeraars.

Gecontracteerde verzekeringen

Wij zijn hebben met alle verzekeringen een contract

Eigen bijdrage

Bij alle zorgverzekeraars geldt een landelijke wettelijke eigen bijdrage. In 2019 is dat €4,40 per uur. Afhankelijk van je aanvullend pakket vergoeden sommige zorgverzekeraars deze eigen bijdrage

Landelijk
Indicatie
Protocol (LIP)

De verschillende organisaties ontwikkelden samen een landelijk indicatieprotocol kraamzorg. De indicatie vindt plaats tijdens de intake, na de bevalling en tijdens de kraamweek. Het protocol ondersteunt intakers, verloskundigen, huisartsen en kraamverzorgenden bij het analyseren en beoordelen van de zorgvraag en het bepalen van de aard en de omvang van de kraamzorg. Elke kraamzorgaanbieder bepaald hiermee op dezelfde manier hoeveel kraamzorguren nodig zijn, voor elke individuele situatie. Gebaseerd op wat u, uw baby en uw gezin echt nodig hebben in de kraamtijd. Zodat iedereen in Nederland kan rekenen op kraamzorg op maat. Mocht u van menig zijn meer zorguren nodig te hebben, kunt u altijd in overleg extra zorguren bijkopen.

Fotografie

Fotografie is voor mij een hobby die ik op verzoek van de ouders tijdens de kraamweek kan toepassen, zodat tijdens de kraamweek de bijzondere en mooie prille momenten worden vastgelegd

Doula

Waarom een doula? Niet voor medische hulp, maar wel om de barende vrouw door de bevalling te loodsen. De doula is een zwangerschaps- en bevallingsbegeleider voor de zwangere en evt. haar partner. De doula biedt emotionele ondersteuning, fysieke begeleiding in ontspanning en baringshoudingen en helpt in de communicatie tussen barende, haar evt. partner en andere hulpverleners. De vrouw moet bij voorkeur bevallen waar zij zich het meest op haar gemak voelt. Voor de één betekent dit thuis, voor de ander (poliklinisch) in het ziekenhuis. Bevallen is voor een ieder anders!

Algemene Voorwaarden

Kraamzorg Voorthuizen werkt volgens de algemene voorwaarden voor kraamzorg 2018. Deze Algemene Voorwaarden van Bo Geboortezorg zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Patiëntenfederatie Nederland en de LOC Zeggenschap in Zorg in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 oktober 2016. De CZ stelt het op prijs, indien zulks bij een citaat uit deze Algemene Voorwaarden wordt vermeld.

Daarnaast heeft Kraamzorg Voorthuizen nog een aantal aanvullende leveringsvoorwaarden, deze zijn onlosmakelijk verbonden met de zorgovereenkomst.

X