Kraamzorg aanvraag

Hoe gaat het in zijn werk?

Bel / mail om te horen of er rond jullie uitgerekende datum plaats is in de planning. Als dat het geval is ontvangen jullie een link met mijn inschrijfformulier, zodat de gegevens direct goed in mijn systeem komen te staan.

Omdat ik alleen voor mijzelf de zorgen aanneem is er een kans dat mijn planning snel vol zit, doe daarom alvast een voormelding zodra je weet dat je van mij de kraamzorg wilt ontvangen. Zodra jullie de eerste echo hebben gehad geef je de vastgestelde uitgerekende datum door.

Bij ziekte of afwezigheid door onvoorziene zaken is er back-up geregeld, zodat u ten aller tijden gegarandeerd bent van kraamzorg. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en ontvangt u informatie over het verdere verloop van ons contact.

Kraamzorg Voorthuizen werkt volgens de algemene voorwaarden voor kraamzorg 2018. Deze Algemene Voorwaarden van Bo Geboortezorg zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Patiëntenfederatie Nederland en de LOC Zeggenschap in Zorg in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 oktober 2016. De CZ stelt het op prijs, indien zulks bij een citaat uit deze Algemene Voorwaarden wordt vermeld. 
Algemene voorwaarden kraamzorg 2018

Daarnaast heeft Kraamzorg Voorthuizen nog een aantal aanvullende leveringsvoorwaarden, deze zijn onlosmakelijk verbonden met de zorgovereenkomst. 
Aanvullende leveringsvoorwaarden Kraamzorg Voorthuizen

Privacy verklaring

Voor informatie en inschrijving kunt u contact opnemen met 
Kraamzorg Voorthuizen – Herma Zegers

0342-474449  /  06-25487498

X