Kraamzorg aanvraag

Hoe gaat het in zijn werk?

Voor informatie en inschrijving kunt u contact opnemen met:

Kraamzorg Voorthuizen – Herma Zegers
telefoon nr.      : 0342 – 47 44 49 / 06 – 25 487 498 ( voor bevallingsassistentie 24/7 bereikbaar, anders tussen 8.00-20.00 uur)
per e-mail        : info@kraamzorgvoorthuizen.nl

Tijdens dit contact kunt u al uw vragen stellen en krijgt u informatie over de inschrijving. 

Bij ziekte of  afwezigheid door onvoorziene zaken is er back-up geregeld, zodat u ten aller tijden 100% gegarandeerd bent van kraamzorg.

 

Kraamzorg Voorthuizen werkt volgens de algemene voorwaarden voor kraamzorg 2016. Deze Algemene Voorwaarden van Bo Geboortezorg zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Patiëntenfederatie Nederland en de LOC Zeggenschap in Zorg in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 oktober 2016. De CZ stelt het op prijs, indien zulks bij een citaat uit deze Algemene Voorwaarden wordt vermeld. 
Algemene voorwaarden Kraamzorg

Daarnaast heeft Kraamzorg Voorthuizen nog een aantal aanvullende leveringsvoorwaarden, deze zijn onlosmakelijk verbonden met de zorgovereenkomst.
Aanvullende leveringsvoorwaarden Kraamzorg Voorthuizen

Privacy regelement cooperatie kraamzorggroep

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en ontvangt u informatie over het verdere verloop van ons contact.